onsdag 30. september 2009

Da var vi sent videre til Haugesund

Vi ønsker laparascopi og INSEMINASJON (AIH)

Sist nevnte er Inseminasjon med mannens sæd (AIH) forsøkes. Behandlingen forutsetter en tilnærmet normal sædprøve og at røntgenundersøkelse eller laparascopi har vist at egglederne er normale og med fri passasje. Selv om behandlingen er klart enklere enn ved IVF/ICSI, er resultatene dårligere. Muligheten for graviditet og fødsel er ca. 10-15% pr. påbegynt behandling.

Ved AIH-behandling gis det hormonstimulering. Når eggposene (folliklene) har passende størrelse avtales tidspunkt for eggløsningssprøyte.

Inseminasjonen skjer ca. 1 ½ døgn etter eggløsningssprøyten. Mannen må avlegge sædprøve samme morgen.

Selve inseminasjonen skjer ved at preparert og vasket sæd føres opp i livmorhulen via skjeden og livmorhalsen ved hjelp av et tynt plastkateter.

Ingen kommentarer: